Aktualności, Z kraju
Spadek siły nabywczej wynagrodzeń