Psychoterapia to forma leczenie wielu chorób natury psychicznej, jak również pomoc w radzeniu sobie z traumami i  trudnościami. Pozwala ponadto na wgląd w samego siebie. Z roku na rok staje się coraz bardziej popularną podstawą w rozwoju osobistym oraz polepszenia jakości swojego życia. Opiera się przede wszystkim na rozmowie ze specjalistą, który bez oceny drugiej osoby, próbuję nakierować pacjenta na właściwe myślenie i uporanie się problemami. Czym jest psychoterapia? Z jakimi problemami można zgłosić się do psychoterapeuty? 

Czym jest i na czym polega psychoterapia? 

Psychoterapia opiera się przede wszystkim na regularnych spotkaniach ze specjalistą, podczas których omawiane są trudne dla nas tematy życiowe. Głównymi jej założeniami jest bezpośredni kontakt, konwersacja oraz obszerny wywiad, pozwalający na otwarcie pacjenta zarówno na samego siebie, jak i terapeutę. Po zakończeniu cyklu spotkań zaangażowany pacjent zwykle świadomy jest swoich emocji i ich źródła. Potrafi także być bardziej troskliwy o siebie i swoje uczucia. 

Zdarza się, że psychoterapia jest uzupełnieniem leczenia farmakologicznego, zaleconego przez psychiatrę. Jednak może opierać się również na terapeutycznej rozmowie, która pomoże w upuście przemyśleń, emocji i wrażeń bezstronnej osobie. Osoby zgłaszające się do psychoterapeuty nie zawsze mają zaburzenia natury psychicznej, czasami jest to dla nich czas na poszukiwanie siebie i polepszenie jakości swojego życia. 

psychoterapia

Rodzaje psychoterapii 

Nie każdy terapeuta stosuje podczas spotkań psychoterapeutycznych te same metody pracy. Podczas nauki do zawodu poznaje on różne orientacje psychologiczne, które pozwalają na proponowanie różnych metod leczenia w zależności od zaburzeń lub celu spotkań. Psychoterapeuta zazwyczaj samodzielnie wybiera sposób i techniki, na których bazuje leczenie. Wśród najpopularniejszych rodzajów psychoterapii, wyróżnia się: 

 • behawioralno-poznawcza – zakłada, że zaburzenia i wszelkie nieprawidłowości to efekt wyuczonych reakcji. Pozwala na wyuczenie się nowego spojrzenia i reagowania na trudne sytuacje. 
 • Systemowa – zwykle ma formę terapii małżeńskiej lub rodzinnej, podczas której pracuje się nad sprawniejszym działaniem komunikacji międzyludzkich. 
 • Analityczna – zakłada, że powodem niepowodzeń i trudnych emocji w życiu są wydarzenia z przeszłości, które utrudniają teraźniejsze funkcjonowanie i ocenę rzeczywistości. 
 • Egzystencjalno-humanistyczna – koncentruje się na teraźniejszości pacjenta i problemach, które go aktualnie nurtują. Celem tego rodzaju psychoterapii jest podniesienie pewności siebie, praca nad asertywnością, przekonaniami i wsparcie w pokonaniu aktualnie napotkanych trudności. 

psychoterapia

W jaki problemach może pomóc psychoterapia?

Spotkania z psychoterapeutą pomogą zarówno w przypadku różnego rodzaju chorób o podłożu psychicznym, jak i problemach natury fizycznej. Na psychoterapię zgłosić się możemy również z problemami, z którymi spotkać się możemy w codziennym życiu osobistym. To skuteczna pomoc po stracie bliskiej osoby lub innym wydarzeniu obciążającym psychicznie. Pomóc ponadto może w zaburzeniach i sytuacjach, takich jak:

 • depresja, 
 • stany lękowe, 
 • fobie,
 • natręctwa, 
 • nerwice,
 • zaburzenia odżywiania,
 • spadki motywacji i wiary w swoje możliwości,
 • problemy natury emocjonalnej wynikające np. trudnych relacji, traum, 
 • poczucie braku akceptacji, 
 • brak poczucia własnej wartości,
 • migreny w towarzystwie znacznych spadków nastrojów,
 • choroby, podczas których spada motywacja do leczenia.

Dodatkowo psychoterapia sprawdzi się w przypadku osób, które chcą się rozwijać i lepiej poznać samego siebie. Dzięki spotkaniom z psychoterapeutą można bowiem lepiej zrozumieć mechanizmy własnych zachowań, poznać swoje wewnętrzne potrzeby oraz świadomie określić swoje życiowe cele. 

Proces wracania do pełni zdrowia psychicznego i zaglądanie w głąb siebie nie będzie łatwym i szybkim przeżyciem dla odwiedzających gabinet psychoterapeuty. Pojawić się mogą spadki motywacji i chwile zwątpienia. Czas i zaufanie do specjalisty i samego siebie pozwoli jednak na przezwyciężenie trudności i wprowadzenie zmian życiowych oraz przekonań.