Pamiętajmy o tym, że z cła są zwolnione towary wwożone do Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 300 euro w transporcie lądowym oraz 430 euro w transporcie morskim lub lotniczym. Ważne przepisy są na każdym kroku podkreślane przez Ministerstwo Finansów.

Instytucja opublikowała informacje odnośnie zasad, jakie obowiązują podczas wwożenia przedmiotów na teren Unii Europejskiej. Co trzeba oclić na granicy? O czym musimy wiedzieć? Ile papierosów można przewieźć przez granicę? Jakie kwestie są najważniejsze?

Czym jest cło? – podstawowe informacje na temat cła w UE

Cło jest pewnym kosztem, którym obarczone są towary wywożone i przewożone z danego kraju lub do danego kraju. Jest on nakładany przez państwo w momencie przekraczania granicy celnej. Faktem jest, że cło dotyczy także tranzytu, czyli przewożenia towarów przez terytorium danego państwa.

Jakie kraje wchodzą w skład Unii Celnej?

W krajach Unii Europejskiej wyznaczono Unię Celną, w skład której wchodzi 27 państw członkowskich. Ma ona na celu znieść cła na granicach wewnętrznych aństw, które należą do wspólnoty. Ten fakt doceniają osoby zajmują się transportowaniem towarów na terenie UE. Unia Celna zajmuje się regulowaniem spraw, związanych z opłatami celnymi. Państwa członkowskie na terenie UE nie są obciążone poborem cła. To spore udogodnienie dla wielu osób.

Jaka jest kwota zwolnienia z cła w Unii Europejskiej?

Komunikaty MF jasno wskazują, że to, co można przewozić przez granicę UE oraz w jakich ilościach, jest dokładnie regulowane i sprawdzone. Podczas wwozu towarów na własny użytek, których wartość nie przekracza 300 euro lub 430euro, zwolnienie z cła obowiązuje. Nie zapominajmy o tym, że żywność pochodzenia zwierzęcego, w niehandlowych ilościach, można przewieźć do Unii Europejskiej bez kontroli sanitarnej, ale jedynie na własne potrzeby. Co ciekawe, nie mamy możliwości przywożenia dowolnych warzyw i owoców.

Przez granicę można przywieźć duriany, ananasy, kokosy, daktyle i banany. Jeśli chodzi o inne owoce, trzeba je wrzucić do specjalnego pojemnika na granicy. Następnie są one poddawane utylizacji.

Ile papierosów można przewieźć przez granicę Unii Europejskiej?

Z pewnością wiele osób zastanawia się nad tym, ile papierosów można przewieźć przez granicę. Do Unii Europejskiej można wwieźć nie więcej niż:

  • 40 papierosów,
  • 10 cygar,
  • 20 cygaretek,
  • 50 g tytoniu do palenia.

Te limity są związane z transportem lądowym, czyli podróżowaniem pociągiem lub samochodem. W sytuacji, gdy podróżujemy samolotem lub statkiem, limity są wyższe. W tym wypadku możemy przewieźć przez granicę 200 sztuk papierosów, 100 cygaretek, 250 g tytoniu i 50 cygar. Ministerstwo Finansów przypomina ludności, że bez cła można wwieźć do UE 2 litry alkoholu do 22%, 4 litry wina, 1 litr alkoholu powyżej 22% raz 16 itrów piwa.

Środki pieniężne mniejsze niż równowartość 10 tysięcy euro w gotówce można z powodzeniem przewieźć przez granicę, bez zgłoszenia organom Straży Granicznej lub Służbie Celno-Skarbowej. W innym przypadku konieczne jest złożenie deklaracji tych środków wymienionym organom. Nie ma tutaj znaczenie środek transportu, którym się poruszamy.

Podsumowanie

Podczas wwozu danych towarów na konkretny teren, trzeba pamiętać o tym, co jest oclone na granicy. To ważne kwestie, które wymagają postępowania zgodnie z przepisami prawnymi. Przez granicę można przewieźć do 40 papierosów w lądowym transporcie o do 200 papierosów w transporcie powietrznym i wodnym.