Oddanie krwi jest zdecydowanie czynem szlachetnym, który pozwala pomóc wrócić do zdrowia wielu pacjentom, a nawet i ocalić im życie.

Jeśli zamierzamy powiększyć grono dawców, warto wiedzieć, jak przebiega i jak się do niego odpowiednio przygotować.

Kto może, a kto nie może zostać dawcą krwi?

Pomimo szczerych chęci, nie każda osoba może stać się dawcą krwi. By dołączyć do tego grona, należy być pełnoletnim i mieć mniej niż sześćdziesiąt pięć lat.  Z pewnością swoje dotyczące tego plany muszą na później (konkretnie na 2 tygodnie od ustąpienia objawów) przełożyć osoby przeziębione – jeśli występują u nas objawy choroby, lepiej zostać w domu i nie narażać innych na pogorszenie się ich stanu zdrowia.

Dawcami nie mogą zostać także osoby zakażone kiłą, AIDS, żółtaczką typu B i żółtaczka typu C oraz osoby nietrzeźwe. Wykluczone są także osoby, które miały zabieg leczenia zęba w ciągu ostatnich 7 dni, osoby, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy miały wykonany tatuaż lub piercing i osoby, które w ciągu ostatniego pół roku przebyły zabieg operacyjny, gastroskopię, kolonoskopię, artroskopię lub przebywały na terenie kraju, w którym zachorowalność na AIDS jest wysoka.

Dawcą nie zostanie także osoba z nabytą, niewyleczoną wadą serca, chorobą niedokrwienną serca lub zaburzeniami jego rytmu, cukrzycą, miażdżycą oraz niektóre choroby wątroby, tarczycy i nadnerczy. Jeśli natomiast przebyliśmy właśnie kłębuszkowe zapalenie nerek, krew możemy oddać dopiero za pięć lat! I, oczywiście, wykluczone jest oddawanie krwi przez osoby chorujące na nowotwory.

Jak przygotować się do oddania krwi?

Aby krew, którą oddamy, mogła faktycznie pomóc innym ludziom, należy odpowiednio zadbać o jej jakość przygotowując się do jej oddania już wcześniej. Po pierwsze, bardzo ważne jest zadbanie o nawodnienie swojego organizmu i wypicie dwóch litrów płynów dzień przed planowanym udaniem się do regionalnego punktu krwiodawstwa i krwiolecznictwa ( RCKiK ). Może to być nie tylko woda mineralna, ale również i soki. Takie postępowanie będzie korzystne także dla nas, dawców oraz zajmującymi się nami medyków – odpowiednie nawodnienie zapewnia dobre wypełnienie żył krwią, dzięki czemu personelowi medycznemu łatwiej jest znaleźć miejsce, które nadaje się do wkłucia. Ponadto, pomimo, że pierwsze oddanie krwi może być dla nas wydarzeniem stresującym i może utrudniać przespanie całej nocy, przed udaniem się do punktu należy dobrze się wyspać, następnie zaś spożyć posiłek, co pozwoli na zminimalizowanie obciążenia naszego organizmu. Wspomniane śniadanie powinno być lekkostrawne – komponując je, powinniśmy unikać składników tłustych, w przeciwnym razie bowiem oddane osocze może być lipemiczne. Nie będzie ono nadawało się do przetoczenia innym pacjentom, a nasz wysiłek okaże się pójść na marne – oddana krew zostanie przekazana do zniszczenia. Należy także ograniczyć używki – przed oddaniem krwi nie palić papierosów i, oczywiście, nie spożywać alkoholu!

Oddawanie krwi – korzyści dla dawców i dawców honorowych

Największą korzyścią z oddania krwi z pewnością pozostaje świadomość tego, że uratowało się zdrowie i życie innego człowieka. Krew jest lekiem bezcennym, ponieważ, pomimo wciąż rozwijającej się technologii, nie jesteśmy w stanie sztucznie jej wyprodukować. Istnieją jednakże, oczywiście, korzyści pomniejsze.

Po pierwsze – każda oddana krew jest badana pod względem poziomu hemoglobiny oraz obecności chorób przenoszonych krwią, dlatego też najbardziej oczywistą korzyścią jest dostęp do darmowych, regularnych badań krwi. Każdorazowo określana jest także grupa oddanej krwi – informację o tym, jaką grupę posiadamy również otrzymujemy.

Osobom, które oddały krew, przysługuje także zwolnienie z pracy, zwrot kosztów poniesionych w celu dojazdu do punktu krwiodawstwa i posiłek regeneracyjny. Jeśli oddamy natomiast wystarczająco krwi, by zostać zasłużonym dawcą krwi, korzyści są jeszcze liczniejsze.