Grupa PGE poinformowała, że wspólnie z Orsted uzyskali od Wojewody Pomorskiego ostatnie wymagane zezwolenia do przystąpienia do budowy morskiej farmy wiatrowej pod nazwą Baltica 2. Informacja ta została przekazana za pośrednictwem komunikatu prasowego firmy.

Wydane przez Wojewodę Pomorskiego zezwolenia dotyczą realizacji projektu o nazwie Zespół morskich farm wiatrowych. Przedsięwzięcie to zakłada budowę systemu morskich farm wiatrowych o maksymalnej mocy wynoszącej 1500 MW, który będzie zawierał całą niezbędną infrastrukturę techniczną na etapie przygotowawczym, realizacyjnym oraz eksploatacyjnym, w ramach Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2. Pierwsze z uzyskanych zezwoleń obejmuje konstrukcję czterech morskich stacji elektroenergetycznych. Drugie pozwolenie dotyczy natomiast budowy 107 turbin wiatrowych na morzu, a także powiązanej z nimi sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

PGE wraz z Orsted podały, że mają już kontraktowane wszystkie elementy niezbędne do realizacji morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Dodatkowo, zostały już podpisane umowy na montaż fundamentów, turbin i kabli. Wybrano również głównego wykonawcę lądowej infrastruktury przyłączeniowej. Ostatnim etapem przed przystąpieniem do budowy będzie podjęcie przez inwestorów decyzji dotyczącej finalizacji inwestycji (FID).